CommentarenCommentaren


“Beeldend kunstenares Wilma Pustjens is opgegroeid in de jaren 60 in het Zuiden van Nederland. Daar studeerde zij in de jaren 80 af aan de Kunsthogeschool in de specialisaties schilderen, tekenen en Kunstgeschiedenis.

Al in de eerste jaren van haar loopbaan richtte zij zich deels op figuratief werk, wat afweek van de geaccepteerde trend: het abstract expressionisme. Toch was haar werk ook niet vergelijkbaar met de opkomende figuratie van de jonge Italianen en de Duitse  “Neue Wilden” van de jaren 80. Haar werk was nl. niet expressionistisch.

Vanaf het begin was de eclectische werkwijze van Pustjens in het werk aanwezig. Zij zocht naar een nieuwe combinatie van zienswijzen en werkwijzen. Na enige tijd werd haar werk dan ook gezien als post-modernistische Kunst. Deze stroming in filosofie, literatuur en beeldende kunst combineert verschillende kunststromingen en stijlobjecten en gaat niet mee in filosofie van de “ene absolute waarheid”.  Postmodernisme kreeg door critici al gauw het predikaat “alles moet kunnen” of  “inhoudsloos”. Maar dat dekt natuurlijk de lading niet van deze gecompliceerde zienswijze. Toch wordt er tegenwoordig naast “postmodernisme” ook wel een nieuwe term gehanteerd: metamodernisme. Hiermee geeft men dat deel van het postmodernisme aan dat een boodschap in het werk wil leggen. Uiteindelijk is het werk van Pustjens daar beter onder te categoriseren. Kort gezegd zou men kunnen spreken van een postmodernistische werkwijze met een inhoudelijke boodschap.

De laatste schilderijen van Pustjens zijn deel van de serie “unbreakable dreams”. Jij kijkt naar een droomwereld met vaak realistische, soms banale beelden. Deze beelden worden verkregen uit fantasieën, nieuwsfeiten of ze zijn historisch bepaald. Maar altijd vertellen ze een verhaal. Een suggestief verhaal met een zogenaamd. ‘open einde’, want de toeschouwer neemt zelf het verhaal in zich op en geeft hier een eigen interpretatie aan.

De boodschap in het werk ligt voor de hand: houd de fantasie erin! De ratio alleen voldoet niet. Sprookjes hebben net zoveel een functie als wetenschap. Sprookje en werkelijkheid zijn soms omkeerbaar. Een belangrijke inhoudelijke boodschap is ook: verwonder je eerst alvorens je oordeelt.In het persoonlijke leven van Pustjens zien we haar niet alleen als een geëngageerd Kunstliefhebber, maar ook iemand die graag uitdraagt hoe waardevol Kunst kan zijn voor de mens. Daarom doceert zij vol overgave schilderen en Kunstgeschiedenis aan een zo gevarieerd mogelijk publiek. Naast de ultieme waardering voor filosofie en authentieke visie als basis voor de Kunst, kan zij ook waardering opbrengen voor artistiek vakmanschap. Zij ziet dit niet als een voorwaarde om Kunst te kunnen maken (als een echte metamodernist..), maar wel als een afdeling die haar eigen waardering verdient. Onder de noemer van artistiek vakmanschap maakt zij ook portretten van mens en dier en illustraties voor boeken.”Uit: Beeldende kunst van nu. Schilderijen van Wilma Pustjens

Blog over beeldende kunst “artslover”  2015
“Wilma Pustjens laat onze gevoelens zich eerst concentreren op iets dat vatbaar en realistisch is en zich mannelijk en zakelijk voordoet. Dan neemt ze ons mee naar een meer vrouwelijke en feeërieke omgeving, waarin vormen en kleuren zich mengen tot een pure abstractionistische werkelijkheid. En dan vinden we onszelf in een omgeving vol met rust en licht en zweven we mee met de structuren op een melodie die niet gespeeld wordt, maar toch aanwezig is. En zonder het te merken worden we een der kosmische landschappen, die deze jonge en begaafde kunstenares ons nu presenteert.”


Uit: De lange reis naar de abstracte wereld van Wilma Pustjens

Door dr. Joseph Luyten, professor cathedraticus voor de Unesco, lid van de AICA Association Critices d’A rt , 1998
“Everybody has the right to his or her own feelings. Each human being comes from a different background and, by looking at Wilma’s paintings, everyone can gather a particular expression and, so, join it to the previous existing images already stored in mind.


We may notice only the code bars, or see only the specific colors or we may be attracted to the animals themselves. We, now, have the free choice given by the artist. And this is what Wilma aims as a goal for her work: to call our attention by several different ways in order to stimulate our fantasy and enjoy a new kind of artistic perception.”


Uit: Wilma Pustjens and her female look at contemporanean art by means of nature

Door dr. Sonia Bibe, 1997“De probleemstelling die de kunstenares zich van meet af aan stelde, is het aantasten van de eenduidigheid van een kunstwerk. Die kwestie van de dualiteit is het meest karakteristieke in deze hele tentoonstelling. En waarom zou die niet de ambivalentie van “kunst/kitsch”mogen betreffen?”


Uit: schilderijen van Wilma Pustjens

Door drs. Jac van den Boogard, 1995